Abonnements-, salgs- og leveringsbetingelser hos Livsglæder.Nu ApS

Opdateret 2. juni 2021

1 Generelle oplysninger

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med:

Livsglæder.Nu IVS
Åbogade 15
8200 Aarhus N

CVR nr.: 40098992

Telefon: 61 10 45 55
Email: info@livsglaeder.nu

2 Abonnenter

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

3 Varighed

Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk. Dette gælder også prøve-, kampagne- eller introduktionsabonnementer.

Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges; ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris.

Livsglæder.nu IVS forbeholder sig ret til at opsige abonnementet ved misligholdelse eller hvis produktet udgår.

4 Priser og betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Beløbet trækkes automatisk forud for hver abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges.

Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til Renteloven. Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

Alle priser er i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Der tages forbehold for udsolgte services.

Nogle abonnementer indeholder udgifter til ekstra remedier, såsom råvarer til madlavning, transport til og fra oplevelsen eller bøger til læseklubber. Disse udgifter kommer udover prisen på abonnementet og afholdes af deltagerne i oplevelsen.

Køber du en oplevelse, som Livsglæder.nu IVS er ved at teste, og som derfor er (delvist) gratis, beder vi dig om at besvare vores skriftlige evalueringsskema efter endt testperiode.

5 Bindingsperiode

Ved hver betaling binder du dig til 1 måned. Se mere om opsigelse nedenfor.

6 Ændring af abonnementspriser og -vilkår

Livsglæder.nu har til enhver tid ret til at ændre prisen på abonnementer samt nærværende abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet mindst én måned forud for, at ændringen træder i kraft, og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Livsglæder.nu altid kan modtages.

7 Levering

Informationer om den købte service og adgang til online services sendes elektronisk via e-mail.

Livsglæder.nu IVS tilstræber at afsende disse e-mails samme dag, hvis ordren er foretaget inden kl. 17. Ordre indgået herefter sendes næstfølgende hverdag.

For visse services gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse services.

8 Opsigelse

Du kan altid opsige dit abonnement telefonisk eller ved skriftlig henvendelse til info@livsglaeder.nu. Opsigelse skal ske senest 3 hverdage inden din næste betaling.

Manglende indbetaling har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet uden kontakt til Livsglæder.nu IVS.

9 Reklamationsret

Der gives 3 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder, hvis din service ikke lever op til det aftalte eller det lovede, eller hvis din service ikke er udført på en måde, som du som kunde med rette kunne forvente. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen/fejlen.

Problemer med opkobling til internettet, fejl på kundens tekniske udstyr (hardware og software) eller de remedier, som kunden ved nogle services selv har ansvaret for at skaffe, er Livsglæder.nu IVS uvedkommende.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten rettes henvendelse til Livsglæder.nu via  info@livsglaeder.nu eller:

Livsglæder.nu IVS
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

10 Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på services og abonnementer købt i vores webshop, med mindre du har taget din service i brug, eksempelvis ved at deltage i en oplevelse (digitalt eller fysisk).

Perioden regnes fra den dag, aftalen indgås.

Meddelelse om fortrydelse skal gives pr. mail på info@livsglaeder.nu. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af ydelsen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

11 Services undtaget fortrydelsesretten

Følgende servicetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

 • Services, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Services, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
 • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
 • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
 • Aviser, tidskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
 • Aftaler indgået på offentlig auktion. 

12 Tilbagebetaling

Gør du brug af fortrydelsesretten, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten.

Du bedes medsende bankoplysninger i form af regnr. og kontonr., så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

13 Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Oplysninger om, hvad du har købt

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere servicen til dig og behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Livsglæder.nu IVS. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

13.1 Behandlingsgrundlag

Dine almindelige personoplysninger såsom navn og adresse indhentes, så vi kan levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhentes, så vi kan sende dig en ordrebekræftelse.

Dine personoplysninger, undtagen din e-mailadresse, vil blive slettet 12 måneder efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Vi kan beholde din e-mailadresse udover de 12 måneder, hvis du har givet dit samtykke til dette ved at takke ja til nyhedsbrev eller anden ydelse, som kræver din e-mailadresse. Derfor skal du enten afmelde dig nyhedsbrev eller ydelsen, eller kontakte os på info@livsgaelder.nu, hvis vi skal fjerne din e-mailadresse fra vores database.

13.2 Databehandling af dine personoplysninger

Livsglæder.nu er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som opbevares sikkert i vores database.

Livsglæder.nu sælger ikke dine persondata til en tredjepart. Vores underbehandlere opbevarer dog dine personoplysninger i datacentre i følgende tredjepartslande: Tyskland og Holland.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os.

Alle personoplysninger som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive sikkert opbevaret hos vores databehandleres datacentre. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som Livsglæder.nu opbevarer om dig.

Derudover har du som registeret bruger ret til:

 • at få slettet forældede eller forkerte oplysninger om dig,
 • at få slettet alle opbevarede oplysninger om dig, før vi sædvanligvis sletter den type data,
 • at få indsigt i og udleveret alle oplysninger, vi har om dig.

Livsglæder.nu opbevarer dine personoplysninger i perioden fra, at du giver os dit samtykket, til vi ikke længere er juridisk forpligtede til at opbevare dine oplysninger, eller så længe dine oplysninger er nødvendige for, at vi kan tilbyde dig vores service. Du har dog til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på info@livsglaeder.nu eller telefonnummer 61104555.

14 Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt købt i vores webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@livsglaeder.nu